Vara-Grästorp Brukshundklubb

 

 Styrelse:

Ordförande: Alf Carlsson 0763-110 22  carlsson.alf@telia.com

Vice ordförande: Gunilla Johansson 070-5628248  gunillajohansson44@outlook.com

Sekreterare: Lena Kennfelt 076- 020 88 32 lenakenn61@gmail.com

Kassör: Anna Flood 070-8980161 froken_flood@hotmail.com

Ledamot: Pia Byberg 070-552 13 58 byberg.pia@gmail.com

Ledamot: Ann-Maria Johansson ann-maria.johansson@live.se

Ledamot: Jan Lindqvist 073 -7633685

Suppleant:  Rolf Winnerholm 031-87 53 51 rolf-winnerholm@tele2.se

Suppleant. Inga-Lill Persson 0707-45 25 00 elisgarden@telia.com

Ansvariga

Utbildning och tävling:

Alf Carlsson 076-311 02 20 carlsson.alf@telia.com

Utställning:

Gunilla Johansson 070-5628248  gunillajohansson44@outlook.com 

Agility:

Laila Wilhelmsson

Rallylydnad:

Gunilla Johansson 070-5628248  gunillajohansson44@outlook.com

 Rus:

Vakant

Tjänstehund:

Vakant

Stugansvarig inomhus:  Ann-Maria Johansson ann-maria.johansson@live.se

Stugansvarig utomhus: Ann-Maria Johansson ann-maria.johansson@live.se

 Valberedning – sammankallande Ing-Marie Brännegårdh 076-226 10 64

Webmaster: Lena Kennfelt 076-020 88 32 lenakenn61@gmail.com