Vara-Grästorp Brukshundklubb

Viltspår

En annan variant av spårdressyr som bygger på hundens medfödda och högt utvecklade förmåga att med hjälp av sitt luktsinne följa doftspår är viltspår. Hundar som är tränade i viltspår kan göra stor praktisk nytta som eftersökshundar för att påträffa skadeskjutet eller trafikskadat vilt.

Regler viltspår

Träningen går till så att man använder blod som markering och även släpar t ex en rådjursklöv i spåret som hunden skall lära sig att följa. Bitvis i spåret görs bloduppehåll och bara klöven släpas i backen. Klöven läggs sedan som spårslut. Viltspår tränas med hund i spårsele och lina på samma sätt som när man tränar personspår.

 

Officiella viltspårsprov anordnas av SKK:s specialklubbar för jakthundar. Provet är öppet för hundar av alla raser och även blandrashundar. I provet förekommer två klasser, anlagsklass och öppen klass, där även skottprov ingår. Viltspårprov ska genomföras i terräng med normal vilttäthet och som till övervägande del är skogbevuxen. Spåret ska i båda klasserna vara cirka 600 meter långt. I anlagsklass ska spåret blodas 2-5 timmar före hundens start. I öppen klass ska spåret vara 12-24 timmar gammalt.

För deltagande i öppen klass krävs att hunden erhållit bedömningen godkänd i anlagsklass. När hunden fått godkänd i anlagsklass har man rätt att använda den som eftersökshund.

För att erhålla titeln Svensk viltspårschampion SE VCH krävs 3 st. första pris i Öppen klass.