Vara-Grästorp Brukshundklubb

Nosework TSM

Tävlingen innebär att hunden skall hitta en doft, hydrolat som är placerad på en bärare, ex tops, möbeltass. Denna är inte synlig för hund eller förare. När hund som är tränad på att hitta doften visar för föraren att ”här är den” meddelar den tävlande domaren med att säga ”markerat”. Är detta rätt erhåller ekipaget 25 poäng, varje moment är värt 25 poäng dvs. max 100 poäng per tävling. Man kan få fel på vägen som att hunden krafsar på lådor, sätter upp tassar på lacken på bilen m.m. Dessutom går allt på tid. Diplom erhålles av ett ekipage om man erhållit 100 poäng med max tre fel. Kriterierna för hur man placerar sig i tävlingen går i ordningen flest poäng, minst fel och kortast tid.