Vara-Grästorp Brukshundklubb

Bruks

 

Svenska Brukshundklubben arrangerar årligen runt 10 000 bruksprov runt om i landet. I fyra olika klasser; appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass, kontrolleras hundens färdigheter. Gemensamt för de olika nivåerna är att hunden prövas dels i lydnadsprov, dels i fältprov. Då hunden nått tillräckligt bra resultat i såväl lydnadsprov som fältprov i en nivå, flyttas den upp till nästa klass. I elitklass tävlar man om certifikat till titeln Brukschampion. Årligen arrangeras Svenska Mästerskap.

 Regelguiden Bruks

Lydnadsprogrammet i appellklass består av grundläggande moment som att gå fot, såväl med som utan koppel, apportering, hopp och platsliggning. För varje klass ökar sedan svårighetsgraden. Följande fältprov finns att välja på.

 

Spår

I spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa.

Sök

I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Rapport

I rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.

Patrull

I patrull ska hunden kunna spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.

Skydd

I skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot (angrepp) mot föraren och hindra en bevakad person att avvika.