Bruks

 

Svenska Brukshundklubben arrangerar årligen runt 10 000 bruksprov runt om i landet. I fyra olika klasser; appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass, kontrolleras hundens färdigheter. Gemensamt för de olika nivåerna är att hunden prövas dels i lydnadsprov, dels i fältprov. Då hunden nått tillräckligt bra resultat i såväl lydnadsprov som fältprov i en nivå, flyttas den upp till nästa klass. I elitklass tävlar man om certifikat till titeln Brukschampion. Årligen arrangeras Svenska Mästerskap, dit den yppersta eliten kvalificerar sig.

Lydnadsprogrammet i appellklass består av grundläggande moment som att gå fot, såväl med som utan koppel, apportering, hopp och platsliggning. För varje klass ökar sedan svårighetsgraden. Följande fältprov finns att välja på.

 

SPÅR

Spårhunden ska följa ett spår där en människa har gått, den ska dessutom markera föremål med människovittring (träpinnar), som spårläggaren lämnat längs spåret. I elitklass ska hunden följa ett spår som är cirka 1 500 meter långt och som är upp till två timmar gammalt.

Spårhunden har en stor praktisk betydelse för polisen och militären som har länge använt hunden till bl.a. att spåra efter försvunna personer.

 

SÖK

Sökhunden ska leta rätt på personer sk. figuranter i terräng. Figuranterna kan vara gömda eller vara halvt synliga i ett område som är 100 meter brett och beroende på tävlingsklass från 50 – 300 meter långt. Hunden ska med luftburen vittring från människorna hitta dem och markera ”fyndet” till föraren, antingen med skall eller med att springa tillbaka till sin förare med en ”markeringsrulle” i munnen.

Sökhunden har utvecklats från sjukvårdshundar som i början av 1900-talet användes för att leta rätt på skadade personer i krigshärjade områden. Idag används sökhunden praktiskt vid t.ex. skallgång efter försvunna personer.

 

RAPPORT

Rapporthunden användes ursprungligen i försvaret för att springa med meddelanden mellan olika förband. De meddelanden som skulle skickas fanns i en behållare som var fäst vid hundens halsband. Denna tränings- och tävlingsform är mycket social, då både husse och matte deltar. I elitklass springer hunden sammanlagt över sex kilometer.

 

SKYDD

Skyddshunden ska kunna försvara både sig själv och sin förare vid ett eventuellt överfall. Dessutom ska hunden förfölja, gripa och bevaka brottslingar som försöker fly. Det är viktigt att poängtera att skyddshunden inte är farlig, något som många tror. En rätt tränad skyddshund är en utomordentlig familjehund.

IPO/BHP, BSL och BSP

Svenska Brukshundklubben har även tävlingar i IPO/BHP (Internationell Prövnings Ordning/BruksHundProv) som är en kontinental variant till vår skyddshund. I IPO/BHP ingår skyddsarbete, spår och lydnad. Det är främst våra rasklubbar som arrangerar tävlingar i IPO. I BSL (Brukshundprov Spår Lydnad) ingår endast spår och lydnad. BSP (Brukshundprov Spår) är ett rent spårprov.

 

Klubben arrangerar årligen något bruksprov.